W ramach realizacji 62. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego, został ogłoszony Konkurs literacki pn. „Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej”. Do Gminnego Domu Kultury wpłynęło 16 wierszy, które w dniu 8 kwietnia 2021 r., oceniła komisja artystyczna w składzie: Monika Węglarz – polonista, pedagog w Publicznej Szkole Podstawowej w Gdowie, Beata Sowa – kierownik Biblioteki Publicznej w Lipnicy Murowanej, Natalia Krzak – instruktor w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. Komisja podkreśliła wysoki poziom zgłoszonych do konkursu utworów, kreatywność uczestników oraz bardzo wymowne ukazanie tradycji związanych z Niedzielą Palmową i Konkursem Palm w Lipnicy Murowanej. Werdykt Jury prezentujemy poniżej.

Komisja spośród wszystkich nadesłanych wierszy, postanowiła przyznać:

dwa równorzędne pierwsze miejsca i nagrody rzeczowe dla: Zuzanny Fitrzyk z Rajbrotu i Katarzyny Berety z Lipnicy Dolnej,

dwa równorzędne drugie miejsca i nagrody rzeczowe otrzymały: Katarzyna Kanownik z Rajbrotu i Jakub Radzięta z Rajbrotu,

trzecie miejsce i nagrodę rzeczową przyznano Mikołajowi Matrasowi z Lipnicy Dolnej,

cztery równorzędne wyróżnienia i nagrody rzeczowe otrzymały: Aleksandra Koczwara z Lipnicy Dolnej, Gabriela Wilczek z Rajbrotu, Jagoda Gajec z Rajbrotu i Marek Hajduk z Lipnicy Murowanej.

Przyznano również nagrody za udział, które otrzymują: Dawid Słowikowski z Rajbrotu, Emilia Duśko z Lipnicy Dolnej, Oliwia Smorońska z Rajbrotu, Maria Trojan z Rajbrotu, Nina Merecik z Gosprzydowej, Tomasz Gnela z Gosprzydowej i Łukasz Hajduk z Lipnicy Murowanej.

Nagrody rzeczowe na konkurs dofinansowano ze środków Województwa Małopolskiego.

Po odbiór nagród rzeczowych i dyplomów zapraszamy do Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej w dniach 19 i 20 kwietnia 2021 r. (poniedziałek i wtorek), w godzinach 9.00 – 13.00, lub do Świetlicy Wiejskiej w Rajbrocie w dniach 22 i 23 kwietnia (czwartek i piątek), w godzinach 9.00 – 14.00.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za udział w konkursie. Zapraszamy do przeczytania wierszy nagrodzonych pierwszym, drugim i trzecim miejscem (poniżej).